Njoftohen studentet e Programit Studimor te Shkencave Politike se te gjithe qe kane hyre ne Synopsis jane vleresuar pozitivisht.

Me kete keta student arrijne kushtin qe te fillohet procedura e leshuarjes se Diplomes Bachelor.

Studentet:

1. Bedrije Pirku
2. Beqir Fejzullahu
3. Naim Shashivari
4. Naim Zhitia
5. Halim Shehu
6. Reshat Reshitaj
7. Florinda Lleshi
8. Bujar Ukzmajli

Studentet e larteshenuar duhet te lajmerohen ne Administrate me daten 31 Korrik 2014 me deshmine e detyrimeve te shlyera financiare ndaj Institucionit per te proceduar me Kerkesen per leshuarje te Diplomes.

 

Stafi Menaxhues u uron ketyre studenteve diplomimin si kontigjent I pare I gjenerates se te diplomuarve qe nxjerr Kolegji Universitar Humanistica.