Profesor

BPrAL Humanistica në Ferizaj, nëvazhdimësi kërkon që në gjirin e saj të profesoriatit të shtoj kuadro të reja.

 

Andaj, kjo do të përdoret si një dritare e vogel nga e cila do të mund të aplikoni për punësim pranë BPrAL Humanistica.

Gjithashtu, të gjithë të interesuarit, mundë të aplikojnë edhe nëpërmjet email adresës: info@humanistica-ks.net

Job Features

Job CategoryMesimdhenie

Apply Online