ismail-hasani

Prof. Dr. Ismail Hasani, ligjeron kryesisht lende sociologjike dhe eshte i angazhuar si profesor i rregullte ne Kolegjin Humanistica.

 

Për vitin akademik 2016/2017, në semestrin dimërorë, Prof. Dr. Ismail Hasani do të ligjërojë lëndët:

Socilogji e Relegjionit

Kombi dhe Nacionalizmi